Kalite Yönetim Politikamız

Modern, sağlıklı, güvenilir yapılar inşa etmek için hizmetlerimizi yasal mevzuat şartlarının ve standartların gerektirdiği koşullara, firmamız prosedürleri ve müşteri isteklerine uygun olarak sürdürmek.

   Bu doğrultuda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için personelimizi bilinçlendirmek ve sistemli çalışmak, İnşaat sektöründeki gelişmelerin takipçisi olmak, Kalitenin sürekliliği bilinci ile kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek, Kalite politikamızdır.

Çevre Politikamız

* Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak
* Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak
* Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak

Belgelerimiz

QM-0090-110767 – Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından geliştirilerek yürürlüğe konulan, işletmelerin yönetim sistemlerine belirli şartlar getirerek yönetim, üretim veya hizmet çalışmalarında verimliliği ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi, müşteri şartlarının karşılanmasını ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen uluslararası alanda kabul görmüş yönetim standardıdır.

Kalite ve Çevre Politikamız

 Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir şirket olarak;

Kalite Politikamız

* Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak
* Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak
* Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak
* Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek
* En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının memnuniyetini arttırmak ve onların iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak
* Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak

iso-belge