EGE YAPI DEĞERLERİ

Ege Yapı Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.* Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak
* Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak
* Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek
* Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek
* İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak
* Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak
* Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne destek vermek
* Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek

EGE YAPI İLKELERİ

* Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.
* Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
* Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.
* Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.